Gamle mødre

Skal kvinder på 70 år eller derover være mødre?


I Danmark er der ifølge lovgivningen begrænsninger på, hvor gamle kvinder må være, når de får foretaget fertilitetsbehandling. Sådan er det imidlertid ikke alle steder i verden. I Indien kan kvinder på 70 år få foretaget fertilitetsbehandling, og den måske ældste kvinde, der har født et barn, var 70 år, da hun fødte sin datter. Lægerne forsvarer deres handlinger med, at det er socialt meget stigmatiserende at være barnløs i Indien, og de tager sig dyrt betalt for at gennemføre behandlingen på disse kvinder, der hungrer efter at blive mødre, men hvad med barnet?


Kvinderne har en stor sandsynlighed for at blive svækkede af graviditet og fødsel, og mange vil få mén efter det, hvis de da ikke dør under hele behandlingsforløbet. Det betyder, at der er en stor sandsynlighed for, at børnene mister deres mor, mens de endnu er børn. Samtidig er der stor sandsynlighed for, at deres mødre ikke vil kunne deltage lige så aktivt i deres liv under hele deres opvækst, hvis de skulle være så heldige, at deres mødre ikke dør, mens de endnu er små.


Jeg ved ikke, hvordan det er i Indien, men det ville være socialt stigmatiserende for et barn, hvis deres mor var 35 til 50 år ældre end alle de andre mødre.


Vi kan meget med vore dages teknologi, men vi glemmer nogle gange at spørge os selv, om vi skal anvende de muligheder teknologien giver, eller om det ikke ville være bedre at lade være. Her i landet har vi heldigvis Etisk Råd til at rådgive om disse ting, selv om det ikke er alle etiske spørgsmål, de når at tage stilling til, før praksis har overhalet den virkelighed, som lovgivningen er udarbejdet ud fra. Det er imidlertid ikke alle lande, der rejser sådanne spørgsmål i et etisk råd, og her risikerer de teknologiske muligheder at blive anvendt uden, at der tages stilling til hvilke konsekvenser, det har. Her bliver udbuddet i stedet styret af økonomiske incitamenter, og så opstår sådanne groteske situationer, hvor kvinder på 70 år eller derover får lavet fertilitetsbehandling, fordi der er et marked for det. 

Foto af ældre kvinder