Grundloven

Grundloven længe leve


En 27-årig kvinde, gravid i 8. måned er blevet dømt til døden ved hængning samt 100 piskeslag, fordi hun har fulgt sit hjerte og er blevet gift med en kristen mand. Hun er selv vokset op i en familie, hvor den ene af forældrene var kristen, mens den anden var muslim. Ifølge sudansk lov anses hun derfor for at være muslim, og det betegnes som en svær forbrydelse, at hun nu har giftet sig med en kristen. Det betragtes som utroskab.


Hun har et barn på 20 måneder, som opholder sig i fængslet sammen med hende. Lige så snart hun er kommet sig oven på fødslen, skal hun udsættes for straffen på de 100 piskeslag, mens hun kan forvente at blive hængt, når det ufødte barn fylder to år.


Når jeg hører sådan en historie, priser jeg mig lykkelig for, at vi her i Danmark har Grundloven, der sikrer alle mennesker ret til religionsfrihed. I Danmark kan kærligheden få lov at sejre, men kan det virkelig være rigtigt, at det er islam, der foreskriver, at hun skal dødsdømmes. 


Jeg var for nogle år siden på et kursus, der omhandlede misbrugsbehandling blandt indvandrere. På kurset var en af underviserne hospitalsimman, og han fik flere spørgsmål, der drejede sig om islam og kultur. Som han fortalte, så udspringer både kristendommen, islam og jødedommen fra samme kilde, men har bevæget sig i lidt forskellige retninger. Efter hans mening har sharialov og lignende holdninger ikke noget med islam at gøre, men er udelukket kulturbestemt. Han mente ikke, at der er belæg i Koranen for de ting, der udøves under sharialov. Det, mener jeg, er vigtigt at holde fast i, når man hører historier som den om den dødsdømte gravide kvinde. Det er vigtigt, at vi ikke begynder at lægge muslimere i Danmark for had, for de har ikke noget med det at gøre, som foregår i Sudan eller i andre lande, hvor sharialoven hersker. Det er vigtigt, at vi holder fast i Grundlovens ord om, at vi her i Danmark har religionsfrihed, for det er vigtigt, at mennesker fra forskellige religioner kan leve fredeligt side om side. Kun derved kan vi få en bedre verden. 


Den sudanske kvinde kan undgå dødsstraffen, hvis hun lader sig skille. Det er kun et diktatur, der kan forlange sådan noget af dets borgere. Det er grotesk at betragte hendes forhold til sin mand som utroskab, bare fordi han er kristen. Hun er konverteret til kristendommen. Det må hun heller ikke, så i deres øjne har hun begået to forbrydelser - hun er konverteret, og hun lever sammen med en kristen mand. 

Tæt på vikingerne II - oliemaleri