Sandsynligheden

Hvor stor er sandsynligheden?


Der bliver i pressen ofte talt og skrevet meget om, hvor hyppigt folk bliver skilt. Derfor er det også interessant at se, hvad statistikken kan fortælle os. Hvad er myter og fakta. I Danmarks Statistik er det muligt at finde data på, hvor stor sandsynligheden er for, at et ægteskab ender i løbet af skilsmisse efter en årrække. De har beregninger op til 50 års ægteskab. Der er tal tilbage fra 1980.


Skilsmisseprocenten ændrer sig gennem årene og var lavest i 1980, hvor skilsmisseprocenten var 37,45 procent efter 50 års ægteskab. Det vil sige, at der var 37,45 procent af ægteskaberne, der var endt i skilsmisse efter 50 års ægteskab. Den højeste skilsmisseprocent efter 50 års ægteskab forekom i 1889, hvor den var på 44,44 procent. Den faldt så igennem 1990'erne, hvor den i næsten alle årene lå under 40 procent for så igen at stige i starten af 00'erne, hvor den steg til lidt under 44 procent. Den faldt derefter i årene 2006 til 2011 og lå på lidt over 40 procent. I 2012 steg den så til 42,72 procent.


Når journalister taler om, at sandsynligheden for skilsmisse stiger eller falder, sammenligner de derfor kun sandsynligheden inden for en lille årrække, og ser det ikke i et lidt større perspektiv, hvor sandsynligheden svinger lidt hen over årene. Når man ser tallene i et lidt større perspektiv, er der derfor ikke noget alarmerende ved, at skilsmisseprocenten i 2012 var 42,72 procent. Den har i flere år siden 1980 ligget højere. Skilsmissetallene for 2013 er stadig ikke offentliggjort på www.statistikbanken.dk, og det er muligt, at sandsynligheden er steget efter, at borgerne nu kan blive skilt over nettet, men det skulle ikke undre mig, hvis det blot er en midlertidig stigning, og at forholdene vil normaliseres efter et stykke tid. Det er sandsynligt, at nogle par har fremskyndet deres skilsmisse, da der nu ikke længere behøver at være en seperationsperiode. Jeg tvivler dog på, at hyppigheden permanent vil stige, da beslutningen om skilsmisse ikke er nem for de fleste, og så er det sådan set ligegyldigt, om der er en seperationsperiode eller ej.


   

Frosssen sø i solnedgangen - fotokunst