Lettere fremtid

Britta Ortiz

Kunstner, forfatter og læge

"Lettere fremtid""Lettere fremtid" var et projekt, der blev gennemført i det tidligere Roskilde Amt for overvægtige børn og deres familier. Projektet var iværksat af det tidligere Forebyggelsesråd, der også finansierede projektet. De første kurser startede i efteråret 2000, og der kørte løbende kurser frem til kort før strukturreformen. De sidste kurser blev derfor afsluttet i 2006. Der var så stor efterspørgsel på kurserne, at Forebyggelsesrådet flere gange bevilligede flere penge til projektet.


Hvis du klikker på de enkelte link nedenfor, kan du læse evalueringsrapporten. Hvis du er interesseret i at få hele rapporten som en fil, kan du skrive en mail til mig, og jeg vil sende den til dig.Forord og Indledning

Resume

Den historiske baggrund

Den faglige baggrund

Målgruppe, mål og formål

Succeskriterier

Kursernes opbygning

Organisatoriske og praktiske forhold

Formidling om tilbuddet

Gennemgang af udvalgt litteratur og overvejelser

Centrale hovedtemaer i undersøgelsesresultaterne

Konklusion

Perspektivering

Litteraturliste

Analyseresultater 1

Analyseresultater 2

Analyseresultater 3