Formidling om tilbuddet

Formidling om tilbuddet


Til at begynde med var det kun de kommunale sundhedstjenester, der direkte var involveret i arbejdsgruppen ”Tykke børn”, der var bekendt med, at tilbudet eksisterede. Ret hurtigt blev alle de kommunale sundhedstjenester i amtet dog bekendt med, at tilbudet eksisterer. Der blev derfor udarbejdet en pjece til brug for de kommunale sundhedstjenester, som de kan udlevere til overvægtige børn og deres familier. Projektlederen har desuden præsenteret projektet ved møder med de kommunale sundhedstjenester i nogle af kommunerne og har deltaget i flere møder, hvor repræsentanter fra alle de kommunale sundhedstjenester i amtet har deltaget.


Udover pjecen, som potentielt interesserede kan få udleveret via de kommunale sundhedstjenester eller børneambulatoriet, kan folk finde oplysninger om tilbudet på amtets hjemmeside. Den mulighed er der en del familier, der har benyttet sig af.


Gennem årene har mange studerende fra mange forskellige uddannelser, fundet tilbudet via hjemmesiden. Det har betydet, at projektlederen mange gange er blevet interviewet af stude-rende, der har ønsket at skrive speciale om overvægtige børn. Projektlederen er desuden blevet interviewet af en del fagfolk andre steder i landet, der har ønsket at lave en indsats for over-vægtige, og projektet har fungeret som inspiration for flere af de tilbud, som findes til over-vægtige landet over, bl.a. tilbudet ”Sunde familier” til overvægtige gravide i Storstrøms Amt. 

 

Sommeren 2001 skulle alle landets amter indberette til Sundhedsstyrelsen, hvilke tilbud amtet har til overvægtige. Det resulterede i, at Sundhedsstyrelsen flere gange henviste til Roskilde Amt, når medierne har ønsket at skrive noget om overvægtige børn. Det har bl.a. betydet, at Berlingske Tidende den 12. november 2001 og Dagbladet Køge den 22. december 2001 bragte flerspaltede artikler med farvebilleder efter, at de havde fået lov til at deltage en kursusgang. Der har desuden flere gange været artikler i de lokale aviser.


Kanal Roskilde, der er en lokal tv-station, har i flere omgange omtalt projektet i sine udsendel-ser, og både projektlederen og en af underviserne er blevet interviewet til en af udsendelserne.


Roskilde Amt udgiver en husstandsomdelt avis ”Sundhedsavisen” flere gange om året. Sund-hedsavisen har flere gange bragt artikler om tilbudet. Dels skrevet på baggrund af interviews af deltagere og dels på baggrund af foreløbige resultater.


Projektet har været fremlagt i flere faglige fora. I december 2001 blev projektet præsenteret i et amtsligt forum, der havde fokus på kost og vægt afholdt under DSI. Projektet blev fremlagt, og to af de andre mødedeltagere var udpeget til at være opponenter.


Projektet har desuden været fremlagt på to parallelt forløbende seminarer i Seminarer Amter og Kommuner samt på et seminar afholdt af Institut for Kompetenceudvikling.

Bladet ”Dagens Medicin”, der bliver udsendt til alle landets læger, bragte august 2004 en fler-spaltet artikel om projektet.


September 2005 har projektlederen deltaget i en times udsendelse i SkyRadio, hvor projektet og overvejelserne bag dette blev belyst.