Målgruppe, mål og formål

Målgruppe


Målgruppen for projektet er motiverede familier, hvor der er et eller flere overvægtige børn i familien. I projektet stilles der ikke krav til, hvor overvægtige børnene skal være. Der er heller ikke nogen alderskriterier. Begrebet familien skal forstås bredt, idet kernefamilien med foræl-dre og børn kan suppleres med bedsteforældre og eventuelle kærester. Kæresterne kan være teenageres kærester, eller det kan være fraskilte forældres nye kæreste. Familien skal forstås som den gruppe mennesker, der er en naturlig del af familiens helt nære netværk.

 Overordnet mål


Det overordnede mål med projektet er at opnå sundere kost- og motionsvaner samt større trivsel hos deltagerne.Formål med kurset


I projektbeskrivelsen er formålet med kurset beskrevet som:

1)Bevidstgøre overvægtige børn og deres familier om

a)hvilke psykologiske mekanismer, der kan medvirke til, at man udvikler overvægt

b)hvilke psykiske konsekvenser overvægt kan have nu og på langt sigt

c)hvordan man kan vende en uheldig udvikling

2)Overvægtige børn og deres familier skal have undervisning i

a)hvad man forstår ved sund, fedtfattig mad, og hvordan den tilberedes

b)hvilken betydning sund kost har for helbredet

c)hvilken betydning fysisk aktivitet har for helbredet


3)Træning i praktiske færdigheder

a)ved at lave sund, fedtfattig mad

b)ved at lave fysisk træning under trygge, hyggelige forhold


4)Følge udviklingen i deltagernes – både børn og voksnes –

a)BMI (Body Mass Index = vægt i kg/(højde i m)2 og omfang målt i cm. af talje, hofter, overarm og lår

b)trivsel

c)fysiske aktivitetsniveau

d)madvaner