Perspektivering

Perspektivering


Roskilde Amt har været ansvarlig for dette tilbud til overvægtige børn og deres familier. Med strukturreformen og den nye sundhedslov, der skal træde i kraft 1. januar 2007, får kommunerne ansvaret for hele den borgerrettede forebyggelse. Dette projekt har indbygget alle de elementer, som, nyere forskning anfører, er nødvendige, hvis man vil behandle over-vægt hos overvægtige børn og dermed forhindre, at de ender som overvægtige voksne. Det vil være en overkommelig opgave for kommunerne at etablere kurser efter konceptet, idet konceptet er afprøvet gennem flere år med succes. Kommunerne har lokaliteterne til at afholde kurserne og i og med, at mange kommuner etablerer sundhedscentre, vil de også have personale ansat, der kan varetage opgaven med at undervise og organisere kurserne. For mange af børnene betyder deltagelse på kurserne desuden, at der bliver løst problemer i familierne eller hos den enkelte, der gør, at de får større trivsel og måske dermed kan undgå at skulle gøre brug af sociale tilbud i kommunen.