Resume

Resume


I efteråret 2000 startede de første kurser, og der har siden løbende været afholdt kurser for overvægtige børn og deres familier. Kurserne bygger på en blanding af teori og praksis omkring mad og motion. Der lægges desuden vægt på den enkeltes og familiens trivsel. Fokus er ikke på vægten, men på vaner og trivsel, idet udvikling af overvægt ikke kun handler om uhen-sigtsmæssige vaner, men i lige så høj grad om psykisk ubalance og stress.


Kurserne strækker sig over 11 mødegange, hvoraf de ti ligger på lørdage. Der er gennemsnitlig fjorten dage mellem hver kursusgang, hvilket betyder, at kurset strækker sig over fire til fem måneder. Kurserne bliver afholdt på de lokale folkeskoler. Der er plads til fem til seks familier per kursus. Der er fire undervisere tilknyttet hvert kursus nemlig en motionsinstruktør, en kost-instruktør, en klinisk psykolog og en læge.


Evalueringen bygger på resultatet af 22 gennemførte kurser med 103 tilmeldte familier, sva-rende til 402 personer. Der har været en gennemførselsprocent på 85,4 procent.


Over 80 procent af alle de overvægtige bliver slankere i løbet af kurset.


Over 90 procent har fået ny viden om sund mad. Det handler alt lige fra, hvorfor en kostom-lægning er bedre end en slankekur til, hvordan man tilbereder maden på en sundere måde, hvordan man kan lave traditionelle retter sundere og mindre fedende. Alle deltagere har fået ny inspiration til sund mad. I løbet af kurset har gruppen, der havde et for højt indtag af slik og søde sager sat deres forbrug af slik og søde sager ned. Den nye viden resulterer også i, at langt størsteparten i løbet af kurset begynder at spise sundere i hverdagen. Via de efterfølgende interviews, der er lavet mellem et og 3½ år efter, at deltagerne deltog på kurset, ser det ud som om, at ændringen af vanerne er blivende.


En stor del af deltagerne bliver mere fysisk aktive i løbet af kurset. Der er en gruppe, der ikke bliver mere fysisk aktive. Vi har desværre ikke spurgt, om de var fysisk aktive i forvejen, men har via opfølgningsinterviewene fået en fornemmelse af, at det var der en del af dem, der var. Det er dog tydeligt, af både børnenes kommentarer og de senere interviews, at mange af børnene bliver mere fysisk aktive efter, at de har deltaget i kurset, og det drejer sig både om hverdagsmotion og sportsaktiviteter.


Mange af forældrene oplever, at deres børn får større psykisk velvære og selvværd i løbet af kurset. Deres udsagn underbygges af de kommentarer, som børnene selv er kommet med i deres evalueringer.


En af de ting, som mange af deltagerne har oplevet som meget positivt og overraskende, er betydningen af det sociale ved at deltage på kurset. Mange både børn og voksne får nye venner, men de lærer som familie også at være sammen om noget og være sammen på en ny måde. De sætter pris på, at både børn og voksne har hørt de samme ting.


Der er en gruppe på omkring 15 procent, som hverken på kort eller langt sigt når de mål, som de havde sat sig ved at deltage i kurset. Det ville kræve en nærmere analyse af hvilke faktorer, der ligger bag, at det er tilfældet. Det ligger imidlertid uden for mulighederne af dette projekt. Det kunne være interessant at undersøge dette yderligere.