Succeskriterier

Succeskriterier


I projektbeskrivelsen er der opstillet følgende succeskriterier:

Både børn og voksne skal være tilfredse med at have deltaget i kurset.

De delmål og mål, som de enkelte deltagere opstiller, skal opfyldes i løbet af projekt-perioden.

Deltagerne bør opnå en større trivsel efter at have deltaget i kurset.

Deltagerne bør have fået en øget viden om, hvad man forstår ved sund, fedtfattig mad, og hvordan den laves uden, at det går ud over smagen.

Deltagerne bør blive mere fysisk aktive efter at have deltaget i kurset.

Deltagerne bør blive mere bevidste om, hvorfor det er vigtigt at være fysisk aktive.

Den del af deltagerne, der er overvægtige ved kursusstart, bør stoppe deres vægtstigning.