Forord

Forord


Det er med glæde, at Forebyggelsesrådet nu kan præsentere en samlet evaluering af partnerskabsprojektet for psykisk udviklingshæmmede mellem Støttecentret 5’eren i Roskilde Kommune og Forebyggelsesrådet. Det er en gruppe, der er sårbar, og som har svært ved at anvende de sædvanlige kost- og motionstilbud, der findes i samfundet. Forebyggelsesrådet har været meget glad for at kunne yde støtte til det pionerprojekt, som projektet har været, idet der ikke er mange erfaringer at støtte sig til, da det er en forsømt målgruppe, som der ikke er ret mange, der har interesseret sig for. Forebyggelsesrådet håber derfor også, at andre vil kunne have glæde af evalueringen, idet der er gjort mange erfaringer. Det er Forebyggelsesrådets håb, at de nye kommuner ikke vil glemme denne målgruppe, der har svært ved selv at råbe op, nu når kommunerne fra 1. januar 2007 skal overtage alle de borgerrettede forebyggelsesopgaver.Naima Simring

Formand for Forebyggelsesrådet

November 2006