Indledning

Indledning


Som projektleder føler jeg mig privilegeret over at have fået lov til at være med i dette projekt. Det har været meget udbytterigt, men det har også været trist at erfare, hvor lidt opmærksomhed der er omkring denne målgruppe, hvilket tydeligt afspejler sig, når man vil søge litteratur og oplysninger om ændring af vaner hos denne målgruppe. Der er kun beskrevet få interventioner og resultater herfra. Det er tydeligt, at det er et lav-status område i fagkredse, fordi målgruppen er lille, men måske også fordi den er ekstra kompleks. En af årsagerne kan imidlertid også være, at det er en målgruppe, som før i tiden havde en meget kortere gennem-snitlig levetid og samtidig var mange af de psykisk udviklingshæmmede gemt væk på institutioner.


Jeg vil gerne takke Forebyggelsesrådet, fordi de uden forbehold gav tilsagn om at støtte projektet, men også fordi de har ønsket, at der skulle sættes fokus på denne målgruppe, hvilket de har vist ved, at de også har bakket op omkring de andre små projekter, der i tidens løb har været i forhold til de psykisk udviklingshæm-mede.


Projektet har været udbytterigt rent fagligt, men også menneskeligt idet de psykisk udviklingshæmmede er kommet en i møde med varme og glæde, når man kommer som et frisk pust ude fra. Jeg har gjort mig mange refleksioner omkring deres liv i den periode, projektet har kørt, og jeg har fået et lidt større indblik i, hvordan det er at leve i et samfund som vores og samtidig været psykisk udviklingshæmmet. Jeg vil ønske, at der er mange andre, der har lyst til at sætte fokus på denne målgruppe. Desuden vil jeg ønske, at der var lidt større åbenhed blandt mange fagfolk i forhold til denne målgruppe, idet mange undervisere ikke ønsker at undervise denne målgruppe. Derfor er jeg også glad og stolt over de instruktører, der har undervist i hele forløbet, idet de er gået ind til opgaven med åbent sind, og de psykisk udviklingshæmmede har mødt dem med varme og har været utroligt glade for dem. Jeg vil derfor gerne takke instruktørerne for det fremragende arbejde, de har udført. Uden dem havde projektet ikke været muligt at gennemføre.


Det er mit håb, at denne lille, sårbare målgruppe ikke bliver overset, når kommunerne skal overtage hele den borgerrettede forebyggelse fra 1. januar 2007, fordi denne målgruppe vil have svært ved at bruge de tilbud, som der i øvrigt er i samfundet, men også fordi deres problemer er endnu mere komplekse end baggrundsbe-folkningens er.Britta Ortiz

Projektleder og læge