Litteraturliste

Litteraturliste


1)”Udviklingshæmmede med sindslidelser – en tværfaglig udfordring” af Perlt B, Socialt Udviklingscenter SUS, 1999.


2)”Den demografiske bombe – eller hvor mange udviklingshæmmede ældre vil der være i fremtiden” af Per Lindsø Larsen og Kurt Sørensen


3)”Prader-Willi and other syndromes associated with obesity and mental retardation” af Gunay-Aygun M, Cassidy SB, Nicholls RD, offentliggjort i Behav. Genet. 1997 Jul;27(4):307-24.


4) “Prevalence of overweight and obesity in Down’s syndrome and other mentally handicapped adults living in the community” af J. Bell og S. Bhate, offentliggjort i Journal of Intellectual Disability Re-search, 1992, 36,356-364.


5)“Underweight and overweight cases among mentally retarded” af S. Similä og P. Niskanen, offen-tliggjort i Journal of Mental Defiency Research, 1991, 35;160-164.


6)“Weight survey on adult persons with mental retardation living in the community” af O. Hove, offen-tliggjort i Research in Developmental Disability 25(1):9-17,2004.


7)“Eating Behavior of Obese and Nonobese Mental Retarded Adults” af R. Fox, J.E. Buckhart og A.F Rotatori, offentliggjort i American Journal of Mental Defiency 1983. Vol. 87, No 5, 570-573


8)“Psysical Fitness and Adults with Mental Retardation. An overview of current research and future direc-tions” af Pitetti KH, Rimmer JH, Fernhall B, offentliggjort i Sports Med. 1993 Jul;16(1):23-56.


9)“Physical Activity, Dietary Intake and the Indulin Resistance syndrome in Nondiabetic Adults with Mental Retardation” af C.C. Draheim, D.P. Williams og J.A. McCubbin, offentliggjort i American Jour-nal on Mental Retardation, Volume 107;number 5:361-375, sept. 2002.


10)“Sundt er sjovt”, evalueringsrapport udgivet af Landforeningen LEV, Frederiksborg Amtskreds med støtte fra Helsefonden, Frederiksborg Amt og Landsforeningen LEV, 2003


11)”Development of Eating Behaviors Among Children and Adolescents” af L. Birch og J. O. Fisher, offtenliggjort i Pediatrics (ISSN 0031 4005) 1998 – supplement.


12)“Targeting Parents Exclusively in the Treatment of Childhood Obesity: Long-Term Results” af Golan M, Crow S, offentliggjort i Obes. Res. 2004 Feb;12(2)357-61


13)“Parents are Key Players in the Prevention and Treatment of Weight-Related Problems” af Golan M, Crow S, offentliggjort i Nutr. Rev. 2004 Jan;62(1-39)39-50.


14)“Pediatric Stress: Hormonal Mediators and Human Development” af Charmandari E, Kino T, Sou-vatzoglou E, Chorusus GP., offentliggjort I Horm. Res. 2003;59:161-179


15)“Mad til forhandling – udviklingshæmmede, livsstil og overvægt” af Marie Louise Knigge, UFC Handi-cap 2005.


16)”Sundhedsbegreber i psykosocial praksis” af Ole Dreier, offentliggjort i Philosophia, 1994


17)”Sundhed, liv og filosofi” af Uffe Juul Jensen, offentliggjort i Philosophia, 1994.