Målgruppe

Målgruppe


Målgruppen for projektet har været psykisk udviklingshæmmede tilknyttet Støttecentret 5’eren i Roskilde Kommune. Der er tilknyttet ca. 60 psykisk udviklingshæmmede til Støttecentret 5’eren. De fleste af de psy-kisk udviklingshæmmede bor i bofællesskaber. Der er enkelte, der bor i egen lejlighed. Fælles for dem alle er, at de har en hjemmevejleder, der kommer hos dem mindst en gang om ugen. Nogle af dem skal sørge for alle måltider selv, mens andre får den varme mad udefra, men selv skal sørge for resten af dagens måltider. De kan to gange om ugen komme i Støttecentret 5’eren, hvor de nogle gange laver mad sammen.


I pilotprojektet var målgruppen de overvægtige psykisk udviklingshæmmede, hvor personalet havde opfor-dret dem til at deltage. I det andet projekt var målgruppen psykisk udviklingshæmmede, der var motiveret til at deltage i projektet, uanset deres vægt.