Perspektivering

Perspektivering


Der er sået nogle frø blandt personalet i Støttecentret 5’eren, og lederen bakker op om, at det vil være gavn-ligt, hvis der kommer nogle tiltag, der kan forankre den viden, som noget af personalet har erhvervet i løbet af hele projektperioden. Deltagerne har fået øjnene op for, at problemet omkring vægt og vaner er mere komplekst, end de regnede med.


Lederen af Støttecentret 5’eren har oplevet, at projektet har vist, at der sker nogle positive ting med de psy-kisk udviklingshæmmede, når de psykisk udviklingshæmmede får lov til at dyrke motion, som de synes er sjov, men også at der måske er behov for nogle andre ”rum”, hvor de psykisk udviklingshæmmede kan komme af med de frustrationer og stille de spørgsmål, som de ikke stiller til deres hjemmevejledere.


Støttecentret 5’eren har fået de første redskaber til at arbejde videre med den komplekse problemstilling som vaner er hos de psykisk udviklingshæmmede og hos alle andre. Det er derfor håbet, at de frø, der er sået, vil få lov til stille og roligt at spire og vokse sig større, så hele personalet vil opnå større indsigt. Målet med dette er selvfølgelig større trivsel og sundere vaner hos de psykisk udviklingshæmmede. Det vil være en lang proces, men det er også sikkert, at man ikke kan lave et sådant projekt, der strækker sig over så lang tid uden, at det vil have sat sig spor. Det vil være i bevidstheden hos de medarbejdere og lederen, der har været en del af processen. Det kunne være spændende at vende tilbage om f.eks. fem år for at se, om der var ting, der var forandret. Desværre er dette ikke muligt, idet amterne bliver nedlagt per 1. januar 2007.