Rammer og organisering

Rammer og organisering


Det var planlagt, at der ville kunne være plads til 16 deltagere på et hold. Projektet har under begge forløb været et partnerskabsprojekt, hvor der har været en klar aftale om, hvem der bidrog med hvad.

Støttecentret har bidraget med:

viden om de psykisk udviklingshæmmede

personaletimer

fremskaffelse af lokaler samt eventuel finansiering ved leje af disse

rekruttering af de psykisk udviklingshæmmede, der skal deltage i projektet

opfølgning på projektet i de psykisk udviklingshæmmedes dagligdag


Forebyggelsesrådet, hvis administrative organ er Forebyggelsesafdelingen, har bidraget med:

rekruttering og aflønning af instruktører til undervisning i kost og motion

honorering af klinisk psykolog

læge (= projektleder i Forebyggelsesafdelingen), der har foretaget måling og vejning

tilrettelæggelse af temadag samt aflønning af undervisere/oplægsholdere

administration af den del af projektet, der ligger inden for Forebyggelsesrådets ansvarsområde

evaluering af projektet