Succeskriterier

Succeskriterier


Der er opstillet forskellige succeskriterier i de to forskellige forløb. I pilotprojektet blev der opstillet følgende succeskriterier:

1)at der udvikles et partnerskab mellem amt og kommune, der kan fungere som inspiration for andre, der ønsker at udvikle/etablere et tilbud til overvægtige psykisk udviklingshæmmede med henblik på at få sundere kost- og motionsvaner


2)at de psykisk udviklingshæmmede

a)skal være glade for at deltage i kurset

b)skal deltage aktivt i madlavningen

c)skal deltage i motionen

d)skal vise interesse for at smage den mad, der bliver lavet på kurset

e)skal få en god oplevelse af sund mad

f)skal synes, at det er sjovt at deltage i motionen


3)at personalet

a)skal få et afklaret forhold til deres egne holdninger til kost og motion

b)skal have et nuanceret syn på, hvad sund mad er

c)skal føle, at de får nogle redskaber i forhold til sund mad, motion og det at ændre vaner, som de kan bruge i deres daglige arbejde.


Ud fra disse grundlæggende ting, er der endvidere opstillet følgende succeskriterier, som det var målet at nå med kurset:

4)at de psykisk udviklingshæmmedes stigning i vægt og/eller taljemål bremses, og at vægt og/eller taljemål gerne falder


5)at de psykisk udviklingshæmmede er mere fysisk aktive i det daglige, hvis de var fysisk inaktive før kursusstart


6)at de psykisk udviklingshæmmede ændrer mad- og måltidsvaner i en sundere retning, såfremt disse var uhensigtsmæssige før kursusstart.


Ved projekt nummer to blev succeskriterierne modificeret til:

1)at der udvikles et partnerskab mellem amt og kommune, der kan fungere som modelprojekt for andre til at etablere et tilbud til psykisk udviklingshæmmede med henblik på, at de psykisk udviklingshæmmede får sundere kost- og motionsvaner


2)at de psykisk udviklingshæmmede

a)er glade for at deltage i kurset

b)deltager i motionen

c)synes, at det er sjovt at deltage i motionen

d)bliver mere fysisk aktive i dagligdagen

e)får nogle sundere kostvaner

f)får styrket deres sociale netværk

g)får større selvtillid


3)at personalet

a)får en fælles holdning til kost og motion

b)bliver i stand til at støtte de psykisk udviklingshæmmede i processen med at ændre kost- og moti-onsvaner

c)får ny viden om kost, vægt og motion i forhold til psykisk udviklingshæmmede.